แจ้งข่าวจาก ifamily plus เรื่องทำการ Call Center วันที่ 14 มีนาคม 2557

เนื่องจากทางบริษัท ifamily plus จะมีการย้ายตึกสำนักงาน ดังนั้นต้องมีการติดตั้งระบบต่างๆใหม่
จึงทำให้ระบบ Call Center ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว ในช่วงวันที่ 14 มีนาคม 2557  

และจะดำเนินการตามปกติใน วันที่ 17 มีนาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

Comments

comments