ประกาศยุติการให้บริการเกม Battle Carnival

ประกาศยุติการให้บริการเกม Battle Carnival

บริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ขอประกาศยุติการให้บริการเกม Battle Carnival ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เนื่องจากครบกำหนดสัญญาการให้บริการ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ ทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมกันสร้างสังคมเกมที่ดีเสมอมา หากมีข้อบกพร่องประการใดในการให้บริการ ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และสัญญาว่าจะนำไปพัฒนาต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจของผู้เล่นทุกท่าน ขอบคุณค่ะ

 

ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
บริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด

 

Comments

comments