MPGL Asian Championship การแข่งขัน Dota2 เพื่อการกุศล 6 – 8 ก.ค. นี้ ที่เซ็นทรัลขอนแก่น

MPGL Asian Championship การแข่งขัน Dota2 เพื่อการกุศล 6 – 8 ก.ค. นี้ ที่เซ็นทรัลขอนแก่น

ชาว Dota2 เตรียมพร้อมไว้! วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 การแข่งขัน Dota2 ชื่อดัง จะกลับมาอีกครั้งอย่างเป็นทางการ!  MPGL Asian Championship 2018 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงาน Digital Thailand Big Bang Roadshow 2018 ณ ใจกลางภาคอีสาน โซนบริเวณชั้น 5 ของห้างเซ็นทรัลขอนแก่น รายได้ทั้งหมดจะนำเข้าการกุศล

“eSports เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจ แบบไฮบริด หรือ Hybrid Operating Room ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็นแนวคิดหลักในการนำ MPGL กลับมาในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการ E-sports ไทยที่จัดการแข่งขันในรูปแบบคืนกำไรเข้าสู่สังคม

ในวันที่ 26 มิถุนายน ณ  ห้องประชุมนพดล  ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เหล่าบรรดาผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ จากความร่วมมือของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ,Twitch, VGI, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Focus Arena และผู้ดำเนินการจัดงาน Mineski Event Team (MET) ซึ่งได้ให้คำแถลงการร่วมกัน ดังต่อไปนี้

“เห็นได้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้อัตราการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีวิวัฒนาการรักษาที่มีหลากหลายวิธี  ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคภัย ซึ่งมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น และการดูแลรักษาผู้ป่วยมีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล และคุณภาพที่ดีขึ้น…” (โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นอันดับ2 ที่คร่าชีวิตคนไทยในปัจจุบัน )

ชาว Dota2 เตรียมพร้อมไว้! วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 การแข่งขัน Dota2 ชื่อดัง จะกลับมาอีกครั้งอย่างเป็นทางการ!  MPGL Asian Championship 2018 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงาน Digital Thailand Big Bang Roadshow 2018 ณ ใจกลางภาคอีสาน โซนบริเวณชั้น 5 ของห้างเซ็นทรัลขอนแก่น รายได้ทั้งหมดจะนำเข้าการกุศล

“eSports เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจ แบบไฮบริด หรือ Hybrid Operating Room ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็นแนวคิดหลักในการนำ MPGL กลับมาในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการ E-sports ไทยที่จัดการแข่งขันในรูปแบบคืนกำไรเข้าสู่สังคม

ในวันที่ 26 มิถุนายน ณ  ห้องประชุมนพดล  ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เหล่าบรรดาผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ จากความร่วมมือของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ,Twitch, VGI, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Focus Arena และผู้ดำเนินการจัดงาน Mineski Event Team (MET) ซึ่งได้ให้คำแถลงการร่วมกัน ดังต่อไปนี้

“เห็นได้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้อัตราการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีวิวัฒนาการรักษาที่มีหลากหลายวิธี  ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคภัย ซึ่งมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น และการดูแลรักษาผู้ป่วยมีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล และคุณภาพที่ดีขึ้น…” (โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นอันดับ2 ที่คร่าชีวิตคนไทยในปัจจุบัน )

 

Comments

comments