เกม  Thapster TV ประกาศยุติให้บริการ

เกม Thapster TV ประกาศยุติให้บริการ

ประกาศยุติการให้บริการเกม Thapster TV

ทีมงานมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งยุติการให้บริการเกม Thapster TV
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

และขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเกม Thapster TV ด้วยดีมาโดยตลอด

ทีมงาน Thapster TV
ประกาศวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ที่มา – แฟนเพจหลัก

Comments

comments